Wojciech Michalik

Członek Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Absolwent (2004 r.) kierunku „prawo” na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył studia podyplomowe „Zarządzanie firmą” w Wyżej Szkole Biznesu –
National Louis University w Nowym Sączu.

Ponadto ukończył studia podyplomowe „Prawo Medyczne i Bioetyka”
prowadzone przez Katedrę Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Wpisany na listę kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu
Państwa.

Doświadczenie zdobywał podczas pracy jako stażysta w Sądzie Okręgowym w
Nowym Sączu, a później jako aplikant adwokacki w wiodących kancelariach
adwokackich w Krakowie oraz Nowym Sączu.

W dotychczasowej praktyce prawniczej współpracował z klientami
indywidualnymi jak również z wiodącym na rynku towarzystwem
ubezpieczeniowym, firmami z branży spożywczej, budowalnej, przemysłu
drzewnego, energetycznej, windykacyjnej, transportowej, uzdrowiskami,
spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi oraz jednostkami
administracji samorządowej.

Usługi prawne świadczone na rzecz tych podmiotów obejmują m.in.
zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego, prawa
pracy, gospodarki nieruchomościami, administracyjnego, podatkowego,
budowlanego, prawa rodzinnego, jak też prawa karnego.
Od 2010 roku prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką.

Prywatnie amator żeglarstwa, skitouringu, biegów.

Jak możemy Ci pomóc ?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Kontakt z kancelarią