Wygrana z Santander Bank Polska S.A. – umowa o kredyt we frankach nieważna. Wyrok nieprawomocny.

W dniu 15 maja 2023 roku Sąd Okręgowy w Nowym Sączu w sprawie  Sygn. akt  I C 641/22 z powództwa reprezentowanych przeze mnie Klientów przeciwko Santander Bank Polska S.A. o ustalenie ewentualnie o ustalenie i zapłatę:

    1. ustala, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe ……………… z………… roku zawarta pomiędzy powodami …………… oraz stroną pozwaną Santander Bank Polska Spółką Akcyjną w Warszawie (następcą prawnym Kredyt Bank Spółki Akcyjnej w Warszawie) jest nieważna w całości;
    2. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów łącznie kwotę 11 817,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.