Dyżury adw. Wojciecha Michalika w filii kancelarii w Limanowej w każdy czwartek od godz. 15 do godz. 18.00