Wyrok: 650.000 zł zadośćuczynienia i renta 4.833,87 zł miesięcznie dla poszkodowanej w wypadku

Informuję, że została zakończona prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Krakowie sądowa sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w wyniku której moja Klientka, pasażerka motocykla, ciężko poszkodowana w wypadku:

-otrzymała 650.000 zł zadośćuczynienia,

– otrzymuje kwoty miesięczne po 4.833,87 zł  z tytułu renty  z racji zwiększanych potrzeb oraz pogorszenia widoków na przyszłość, 

– zyskała ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za szkody mogące powstać z zdrowiu powódki w przyszłości , pozostające w związku z wypadkiem , którego była ofiarą.